KOMUNALNE USLUGE

VAŽNI TELEFONI

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija                     3606-606
Grejanje i topla voda: JKP Beogradske elektrane       2093-011, 2093-100
EPS – JP Elektrodistribucija Beograd                       340-5555
JKP Javno osvetljenje                                             4405-100
Gasovod – JP Srbijagas                                           2604-130, 312-9237
Parkiranje – JKP Parking servis                                3035-400, 3017-070
Direkcija za puteveve                                               3309-250
JKP Beograd put                                                2765-382 i 3818-101
Sekretarijat za saobraćaj                                          3309-599
Direkcija za puteve                                                  3309-250
JKP Gradska čistoća                                               3294-901
JKP Zelenilo Beograd                                               2630-506
Sekretarijat za zaštitu životne sredine                        3226-106
Služba komunalne zoohigijene                                   3293-099
JP Gradsko stambeno                                 3950-300, 3950-301 i 3537-777
Preduzeće „Dimničar“                                                2646-355
Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju  3228-740
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove            3229-000
JKP Gradske pijace                                             3806-450 i 3806-451
JKP Pogrebne usluge                                                  2071-333
JKP Infostan                                                               3954-240
Beo-kom servis                      0800-110-011 (besplatni pozivi sa fiksne mreže)

3090-007 (iz mobilnih mreža)
Komunalna, saobraćajna i ekološka inspekcija    3227-000
Građevinska inspekcija                                      3228-740.