VAŽNI TELEFONI

VAŽNI TELEFONI

Policija                                                    192
Vatrogasci                                              193
Hitna pomoć                                          194
Urgentni centar                                      3618-444
Tačno vreme                                          195
Predaja telegrama telefonom             1961
Kontakt centar za prijavu smetnji        19771
Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje  1985
AMSS pomoć na putu                            1987
Razne informacije                                  19812
Vojna policija                                           19860
Vojna hitna pomoć                                  1976
Međunarodne informacije                     19011
Telefonski imenik                                    11811
Buđenje                                                    19811
Verski kalendar                                      19822
Meteorološki podaci                              19822
Loto izveštaji                                          19822
MTS                                                       064/789
VIP                                                        060/1234
Telenor                                                 063/9863